Nyheder
Nyheder, inspiration og viden om de fagområder Event Safety arbejder med. Fx crowd safety management, business continuity management (BCM), publikumpsykologi, risikostyring og meget andet.