Risikovurdering

Lær at arbejde med risikovurderinger

Den simpleste forklaring på risiko er at vurdere sandsynlighed x konsekvens. Altså sandsynligheden for at en hændelse indtræffer, holdt op imod konsekvensen af, hvis den gør. Men hvis du vil kunne analysere, mitigere og håndtere dine risici, skal du gå lidt mere grundigt til værks.

Langt de fleste, der bliver bedt om at beskrive risiko som sandsynlighed x konsekvens, har ingen problemer med at kvalificere konsekvensen. Man forestiller sig det værste, der kan ske, i den ene ende af skalaen og så bygger man den derfra. 

Lidt sværere er det som regel med sandsynlighed - og her kommer lidt analysearbejde ind i billedet. 

Kursets hovedpunkter: 

  • Fra risikoidentifikation til analyse og vurdering af risici

  • Mitigering af risiko og opfølgning herpå

  • Kategorisering af risiko

  • ISO 31000 om Enterprise Risk Management

  • Rigspolitiets vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner 

Hvad får du ud af at deltage?

Rigtigt udført, vil risikovurderingen skabe retning, klarhed og fælles forståelse i en organisation. Den kan forklare og skabe kontekst for en ny procedure, eller vise om der er behov for yderlige tiltag omkring en arbejdsproces eller et arrangement. 

Dette kursus giver dig alle værktøjerne til at lave gode risikovurderinger, som din organisation rent faktisk kan arbejde videre med.

Hvor og hvornår

Næste kursus:  14. november 2024

Undervisning : 9.00 til 16:00

Kursussted : Skanderborg

Kursuspris: 4.650 ex moms. Vi sørger for snacks, frokost, guf og drikkevarer samt en lærerig dag! 

Tilmelding 

Instruktør:

Nels Panum

Stilling: Sikkerhedsrådgiver

Fokusområder: Risikovurderinger, workshops om risiko og beredskabsplanlægning.

Baggrund: Business Continuity Manager hos Københavns Brandvæsen. Mange års praktisk afviklings- og planlægningserfaring. 

Har således skrevet, formidlet og argumenteret for risiko i teori og praksis i mange sammenhænge.


 Linkedin

Heldags-kursus

Kurset varer en hel dag og indeholder masser af gruppearbejde og omfattende deltagerinvolvering.

Det er ikke noget, vi finder på

Kurset 10-18 deltagere og indebærer omfattende deltagerinvolvering. Kan holdes som åbent kursus, eller specialtilpasset til virksomheder.iskovurdering

Håndgribelige resultater

Der skabes en fælles ramme og forståelse for risici, og der udarbejdes en risiko identifikation ud fra deltagerens eget perspektiv. På denne måde kan værktøjerne og viden tages med hjem, og arbejdet med risiko kan videreudvikles.

Se også vores kurser om Crowd Management

Det populære kursus holdes flere gange årligt. Læs mere her.