Medarbejdere

Faglighed og fællesskab i højsædet

I Event Safety arbejder vi med de største arrangører af koncerter og events. Derfor stiller vi store krav til både vores frivillige og fastansatte medarbejdere.

Event Safety består af en stor gruppe dedikerede frivillige og en fastansat stab. Vores dygtige frivillige løser Crowd Safety opgaver og leverer Præhospital beredskab på de rigtig mange arrangementer, som vi årligt løser for vores kunder.

Den fastansatte stab arbejder med ledelse og udvikling samt rådgivning, uddannelse, planlægning, logistik og afvikling. 

Vi har base i Skanderborg og et anker i København, men huserer over hele Danmark.

Odoo • Text and Image

Back Office

Mød back office – det er her trådene samles, så vi alle kan lave det, vi laver. Her samles, fordøjes og fordeles informationer med et smil. Hovedfokus er på den store opgave med at få tilrettelagt og fordelt alle opgaverne ved de mange events, hvor vores Præhospitale eller Crowd Safety frivillige arbejder for tryghed blandt publikum. 


Bodil Blom

Bodil sikrer, at der er styr på opgaverne i sekretariatet og at de mange dygtige frivillige og ressourcer er fordelt på arrangementer. Bodil er også tilknyttet et af vores moderselskaber som sikkerhedskoordinator.


Daniel Cramer Løhde

Daniel er vores frivilligkoordinator og derfor det vigtige anker, som arbejder vor motiverede og glade frivillige. 

Marianne Skovsgaard Larsen

Marianne er tusindmeter mester i alle back office discipliner og håndterer alt fra henvendelser, frivillige, planlægning af intern uddannelse til økonomi.

Jes Rahbek

Som Cheflæge for Event Safety, er Jes den som sikrer at vores førstehjælps-setup lever op til alle regler og lovgivning. 

Lager og logistik

Det kræver et lager af en vis størrelse, når man skal levere ydelser hele året rundt i hele Danmark.

På lageret har de det forkromede overblik over tingene – alt fra uniformer, førstehjælpsudstyr til en større lastbil. Lageret vedligeholder vores udstyr og sikrer at det hele spiller, når vi skal bruge materiellet. Rasmus er rygraden i logistikken, både når det gælder alle afviklingerne, men også træning og uddannelse. 

Rasmus Jensen

 

Rådgivning og uddannelse

Rådgiverne i Event Safety kommer med en stor teoretisk og praktisk baggrund. Sammen bidrager de til et stærkt team med base i både København og Skanderborg. De mange forskellige kompetencer i teamet betyder at vi kan lave en stærk rådgivning omkring både simple og komplekse opgaver, for at sikre bedst mulig løsning og fokus. Det er robust rådgivning.

 

Company team

Sofie Dahl

Sofie har gennem mange år indsamlet erfaringer til en temmelig robust rygsæk fyldt med rådgivning, planlægning og afvikling af forskellige slags arrangementer. Sofie er leder af rådgivningsafdelingen som også rummer vores eksterne uddannelser. 

Sofie har uddannelser som BA (honors) i Crowd Safety Management fra Bucks University i England, samt Adfærdsdesign og ledelse. Senest er det hele toppet med Social Psykologi fra Berkeley University.

Den store passion og fokusområde er Crowd Management, som Sofie drømmer om at få bedre udbredt i hele Danmark.

Company team

Christian Sejlund

Christian er rådgiver med fokus på at få arrangementerne godt fra start. Her rådgiver han store såvel som små arrangører ved at skabe en god plan, som også kan bruges i praksis.

Christian har uddannelse fra Københavns Brandvæsen i Business Continuity Management, og er også uddannet Skov- og landskabsingeniør. Christian har derfor meget naturligt et særligt fokus på miljølovgivninger.

Christian har en baggrund i det kommunale Danmark og det giver vigtig indsigt i den del af verdenen.


Company team

Christina Pries

Christina er vores specialist i alt, hvad der rimer på BR18. Med et skarpt fokus på rådgivning omkring byggesager, fredninger og anvendelse af arealer. Rådgivningen om de komplekse udfordringer i BR18 hjælpes godt på vej hos Christina, som har dette som sit særlige fokus. Christina har dialogen med flere af vores faste kunder og er et kendt ansigt hos dem.

Med en mangeårig baggrund i forskellige roller hos den ene af vores moderorganisationer Muskelsvindfonden, har Christina altid styr på, hvad der rør sig.

Company team

Nels Panum

Nels er den ansvarlige for alt intern uddannelse. Opgaven løses blandt andet ved brug af evnerne fra baggrunden som lærer og indsigten fra en kandidatuddannelse i lærings- og forandringsprocesser. Fokus er i høj grad rettet mod læring og optimering af undervisning på interne såvel som eksterne uddannelsesforløb.

Nels fungerer også som rådgiver og kyndig ansvarlig på både mindre og større arrangementer. Nels er desuden uddannet Business Continuity Manager ved Københavns Brandvæsen.

 

Søren Horn

Søren har gennem en lang operativ karriere i politiet oparbejdet en lang række beredskabs- og sikkerhedsmæssige kompetencer. 

Sørens store faglighed er bl.a. funderet i en årrække på Politiskolen, hvor han har uddannet politiets indsatsledere, KST-ledere m.fl. 

Denne erfaring bruges nu bl.a. som BSK-leder på Smukfest og som sikkerhedsansvarlig ved arrangementer. 

Søren har desuden en diplomuddannelse i pædagogik som indrammer hans arbejde i Event Safety.

 

Henrik Stadager

Henrik har en bred erfaring indenfor crowd management, sikkerhed og tryghed før, under og efter et arrangement.

Mere end 10 års erfaring med sikkerhedsmæssig planlægning og afvikling af events, koncerter og festivaler, samt taktisk og operativ ledelse af internt og eksternt personale, gør at Henrik altid tænker i helheder, binder tingene sammen og arbejder for at alle kommer optimalt i mål: fra den idéfase til planlægning, hen over afvikling, samt opsamling, læring og udvikling - Henrik er god til hele processen.

Henrik er uddannet Business Continuity Manager ved Hovedstadens Beredskab, samt Skov- og Landskabsingeniør hvilket har givet ham en grundig indsigt i at omsætte teori til praksis.

 

Claus Olsen

Claus har gennem en lang karriere med taktisk og operativ planlægning fået vældig godt styr på hvordan man tilrettelægger sikkerhed - og hvordan man fører tingene ud i livet, som fx indsatsleder eller KSN-leder.
 
Ligeledes har Claus også styr på hvordan man træner de andre kolleger, der skal udføre arbejdet.

Claus har rigtig meget fokus på planspil og øvelser, og er en super stærk kompetence i vores rådgivning og uddannelser. Claus har prøvet lidt af hvert i sin tid hos politiet, og han bidrager med et vigtigt syn på tingene - fra en lidt anden vinkel end os andre.

Company team

Thomas Rydahl

Thomas er direktør for Event Safety. Ikke nok med dét, så har han omfattende erfaringer fra en lang karriere i både det offentlige Danmark, såvel som i det private.

Ud over at sætte retningen for os alle sammen, så spiller Thomas ind i de komplekse rådgivningsopgaver. 

Med uddannelse inden for Crowd Safety Management, Business Continuity Management og en masse andet, er vores åndelige leder ikke bare direktør – men også virkelig dygtig!

For Thomas er det allervigtigste, at alle i Event Safety har det fremragende og laver nogle gode løsninger for kunderne.

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig?

Læs mere om vores rådgivningsydelser og besøg vores videnscenter.