Bestyrelsen for Fonden Event Safety

Siddende medlemmer udpeget af Handshake

Formand
Theis Petersen
Stilling: Direktør i Handshake (erhvervsdrivende fond ejet af Muskelsvindfonden)
Udpeget af Handshake siden 2017 - genudpeget i 2020 
Anses ikke som uafhængig  

Bestyrelsesmedlem
Kat Lundbye
Stilling: Projektleder
Udpeget af Handshake i 2020
Anses ikke som uafhængig

Siddende medlemmer udpeget af Skanderborg Festivalklub

Næstformand
Trine Teglhus
Stilling: HR chef
Udpeget af Skanderborg Festivalklub i 2020
Anses ikke som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Kasper Sandfeldt Bjergbæk
Stilling: Kommerciel chef
Udpeget af Skanderborg Festivalklub i 2024
Anses ikke som uafhængig


Siddende medlemmer udpeget af bestyrelsen iht. fondens vedtægt pkt. 5.02.04

Bestyrelsesmedlem
Kim Høyberg Andersen
Stilling: Head of Large Solutions Clients & Enablement, Securitas Europe
Udpeget af Fonden Event Safety siden 2017 - genudpeget i 2020
Anses som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Niels Sparre
Stilling: Partner i Indkom
Udpeget af Fonden Event Safety siden 2017 - genudpeget i 2020
Anses som uafhængig

Bestyrelsesmedlem
Keld Strudahl
Stilling: Founder / Independant Advisor, Brand Activators
Udpeget af Fonden Event Safety siden 2022
Anses som uafhængig


Fonden Event Safety følger anbefalingerne for god fondsledelse

Erhvervsdrivende fonde skal udarbejde og offentliggøre en redegørelse for god fondsledelse, jf. ÅRL § 77 a.

De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag.

Fonden Event Safety er omfattet af "Anbefalingerne for god Fondsledelse" og bestyrelsen betragter arbejdet med god fondsledelse som en vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god fondsledelse.

Læs i linket nedenfor, hvordan Fonden Event Safety følger anbefalingerne.