Rådgivning

Planlægning, når mennesker samles

Når man samler mange mennesker, er der en række elementer, som man bør tage højde for i sin planlægning. Hvad enten det er til en koncert, sport, spejderlejr, et indkøbscenter eller på en togstation så vil dét, at forstå menneskers færden, være et godt udgangspunkt for at planlægge et trygt arrangement.

Det betyder, at forståelse for psykologi, bevægelsesmønstre og service som et sikkerhedselement er vigtige faktorer, når vi planlægger arrangementer. Det er Crowd Safety Management og vi bruger det i mange sammenhænge.

Koncertgæster og pendlere på en togstation kræver ikke den samme plan, men kortlægningen af forventet færden og adfærd vil være et godt sted at starte. Der er jo stor forskel på ankomsten til en ungdomskoncert og de spredte pendlere, der går rundt på en togstation og leder efter deres næste afgang. 

Efterfølgende er det nødvendigt at arbejde i dybden med risici og konsekvenser og herfra tage afsæt til selve planlægningen af de ting, der skal arbejdes med i fx indgang, undervejs og ved opståede hændelser.

Vi arbejder selv ofte med de komplekse planlægningsopgaver, som fx EURO2020 og Tour de France.

Vi kan varetage alle opgaver fra idé til afvikling – byggesagsbehandling, ansøgninger, uddannelse, sikkerhedsplan, sundhedsplan og også selve afviklingen.

Desuden laver vi også beredskabsplaner og uddannelsesforløb for forskellige typer virksomheder. 

Læs mere her

Kurser

Vores Crowd Management-kurser er funderet i teori fra uddannelsen i Crowd Management fra Bucks University samt business Continuity Management. Kurserne giver en grundig indføring i planlægning af samling af mange mennesker.

Sikkerheds- og beredskabsplaner

Vi laver Sikkeheds- og beredskabsplaner for events såvel som virksomheder. Vores fokus er at lave planer der giver værdi og skaber en god beredskabskultur i organisationen. Det er ikke et dokument, der bare skal stå på en hylde

Råd og vejledning

Vi er aldrig længere væk end et telefonopkald. Derfor ringer vores kunder og samarbejdspartnere også bare for at få en snak med råd og vejledning om løsninger. 

Det kalder vi godt samarbejde og det er meget vigtigt for os.

Erfarne rådgivere

Rådgiverne i Event Safety kommer med en stor teoretisk og praktisk baggrund. Sammen bidrager de til et stærkt team med base i både København og Skanderborg.

Med internationale uddannelser inden for Crowd Safety Management ved Buckinghamshire University og kurser fra blandt andet Edinburgh Napier University er vores viden om crowd management-diciplinen velfunderet.

Andre rådgivere er uddannet inden for Business Continuity Management ved Hovedstadens Beredskab, hvilket sikrer et fokus på rådgivning omkring fortsat drift.

Samtlige rådgivere har en bred erfaring fra afvikling af arrangementer af alle typer og størrelser. Således står teorien aldrig alene, men bliver bundet op på virkelighedens erfaringer. Desuden er vi velbevandret i BR18 og medforfatter på flere nationale vejledninger om planlægning af sikkerhed i Danmark. 

Som team kan vi lave en stærk rådgivning omkring både simple og komplekse opgaver, for at sikre bedst mulig løsning og fokus. Det er robust rådgivning.

Vi deler vores viden

En del af vores formål er at dele viden. Det gør vi blandt andet ved at vores professionelle rådgivere deltager i at skrive vejledninger og guides for fx Dansk Live til brug for arrangører i Danmark. Se  fx Politiets vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner og Dansk Lives anbefalinger til genåbning efter COVID-19. 

Vi deltager også i internationale netværk, hvor forskning og viden om tryghed og sikkerhed deles blandt flere lande. Dette giver indsigt andres komplekse problemstillinger såvel som løsninger på dem. Det udvider desuden vores horisont betragteligt og hjælper os ud af ”det man plejer.”

Vi har samlet en masse spændende vejledninger og artikler, som du kan bruge til hjælp og baggrundsmateriale i arbejdet med store forsamlinger.

Dem finder du i vores Videnscenter. Det er for alle, og det er ganske gratis. For os er det nemlig en del af vores formål at dele viden for at bidrage til flere trygge events i Danmark.

Besøg vores videnscenter

Mød vores rådgivere her og hør mere.