Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner
1 maj, 2015 af
Rigspolitiet


Som arrangør er det væsentligt at være opmærksom på, at det er arrangøren
selv, der har ansvaret for arrangementet, herunder at arrangementet gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Arrangøren kan være en virksomhed, en fond, en forening eller privat person.

Myndighederne – f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab - har ikke ansvar for arrangementets afvikling. Myndighederne vejleder arrangøren og giver tilladelse til arrangementets afvikling på baggrund af det informationsmateriale (bl.a. sikkerhedsplanen), som arrangøren indsender.

Politiet varetager opretholdelsen af ro og orden på offentlige arealer, dvs. uden
for det af arrangøren afspærrede område. Inden for hegnet påhviler det arrangøren at opretholde ro og orden.

Som arrangør kan man ikke forvente, at politiet vil være til stede under arrangementet, med mindre der opstår situationer, hvor politiets medvirken er nødvendig. Det kan eksempelvis være situationer af ordensmæssig karakter eller kontrol med overholdelsen af vilkår og regler.

Læs vejledningen her                                                  politi.dk


/
Rigspolitiet 1 maj, 2015
Del​
Arkiv