Vejledning: Naturbeskyttelse og events
Står du med udfordringen om at finde en ny plads til dit udendørs event, hvad er det så, der er godt at få styr på? Der er regler omkring naturbeskyttelse, som gør sig gældende for enhver, der vil lave en stor udendørs begivenhed - om det er et marked, koncert eller lignende. Dem prøver vi at redegøre for her.
1 november, 2021 af
Event Safety, Christian Sejlund


Ny lokation til arrangementet

Står du med udfordringen om at finde en ny plads til dit udendørs event, hvad er det så, der er godt at få styr på?

Mange arrangører har haft deres koncertplads, dyrskue, marked eller lignende i mange år på en fast lokation. 

Det bliver jo først interessant at kigge sig om efter nyt, når man står over for en flytning eller en har et ønske om udvidelse af kapacitet. 

Der er nogle ting, som gør sig gældende for enhver, der vil lave en stor udendørs begivenhed - om det er et marked, koncert eller lignende. 

Alle kan gå ud og finde en stor mark, men man skal lige overveje følgende:

 • Pladsens robusthed

 • Pladsens tilgængelighed

 • Infrastruktur omkring pladsen og på pladsen

 • Installationer (gas, el, vand, kloak, internet

Ja, listen kan godt blive lang.

På dette punkt er det vigtigt at få de praktisk orienterede kolleger fra din organisation med om bord. De har ofte nogle rigtig vigtige overvejelser!

Og glem ikke overvejelser om sikkerhed forud for vurdering af kapacitet samt kapacitetsmyter.

             Glem ikke lovgivningen 

             Midt i alt det praktiske skal man ikke glemme lovgivningen. Den kan vise sig at være en tung dansepartner. Særligt hvis man ikke gør sit hjemmearbejde ordentligt. 

             Der er en række overordnede nationale love, man skal overholde.
             På kommunalt niveau kan der ligeledes være nogle lokale bestemmelser i (lokalplaner eller fredninger) som bestemmer, hvad man må og ikke må på lige præcis det areal.

             Naturbeskyttelse - kommunalt niveau 

             På kommunalt niveau skal man undersøge om eventarealet er omfattet af nogle restriktioner i forhold til anvendelsesformen - fx ifm. støj og tidspunkt for anvendelse. Disse ting vil oftest være beskrevet i lokalplaner for området. 

             Dernæst kan det lokale fredningsnævn have nogle bestemmelser over de især bynære grønne områder, som man også skal huske at få afdækket. 

             Fx kan parker eller rekreative områder i byer være omfattet af krav såsom: 

             • Afstand til vandhuller

             • Krav om ikke at forstyrre i dyrenes yngletid

             • Drypzoner under træerne hvor man ikke må færdes med tunge køretøjer mv

                                Naturbeskyttelse - nationalt niveau

                                En afdækning af alle disse ting vil give mulighed for at tilpasse sig eventarealet og designe sig ud af nogle af udfordringerne. Her kan det også vurderes om det overhovedet er her du skal afholde et event.

                                På nationalt niveau skal man holde tungen lige i munden! 
                                I forhold til naturbeskyttelsesloven, findes nogle restriktioner i anvendelsesformen af arealet, da der ikke må ske en ’tilstandsændring’, som følge af dit event. 

                                Hvis man er tæt ved vandet kan der være kystbeskyttelseslinjer, der skal tages højde for eller søges dispensation fra. 

                                Dette gælder også omkring skove, åer og søer såvel som fuglebeskyttelsesområde eller særlig sårbar natur. 

                                Sidst men absolut ikke mindst, er der de fredede ”bilag IV-arter."

                                Det er 39 særlige dyrearter, som er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.  

                                Fælles for disse er at det er love der gælder over hele landet, men administreres af enten kommunen eller en styrelse.

                                Er man rigtig uheldig og ligger inden for disse områder, eller overlapper nogle af de ovennævnte regler og bestemmelser, så er forberedelse et vigtigt element for at kunne komme igennem med sin plan for et event.

                                Normalt vil man i en tæt dialog med kommunen, kunne komme igennem alle disse lovområder. Dog afhænger det meget at, hvor service-minded pågældende kommune er.


                                Lovgivningen kan være kompleks for en eventarrangør, men husk: det er den til tider også, for den kommunale sagsbehandler.

                                Så jo bedre belyst dit projekt er fra start, desto lettere går processen hos kommunen.

                                Nogle af de informationer du skal bruge, kan du finde på den lokale kommunes kortsystem, eller via deres hjemmeside. Andre informationer skal du finde via Retsinfo.

                                Når du så er klar til at søge anvendelse af areal, så kan du læse denne artikel fra vores Videnscenter. Den guider dig igennem det.
                                 
                                Bliver opgaven for kompleks kan du altid søge rådgivning - enten ved kommunen eller ved at benytte en ekstern rådgiver.                                Skrevet af Christian Sejlund, Event Safety


                                Hent artiklen som PDF 


                                Event Safety, Christian Sejlund 1 november, 2021
                                Del​
                                Arkiv