Event-tilladelser hos politiet
Når der skal afholdes arrangementer, fx en koncert, byfest, marked, cirkus mv. skal man have en række tilladelser på plads. Her forsøger vi at guide dig igennem noget af det.
5 januar, 2022 af
Event-tilladelser hos politiet
Event Safety, Rådgivningsteamet


Tilladelse til arrangement

Et godt sted at starte, er at kontakte politiet med en foreløbig beskrivelse af det arrangement, man planlægger. Så vil de nemlig vurdere om der kræves en tilladelse til arrangementet jf. bekendtgørelsen om offentlige forlystelser eller om henvendelsen betragtes som en underretning. 

Der er nemlig forskel. Fx skal man ikke ansøge politi hvis man søger som et cirkus, med mindre der sælges alkohol. Politiet er de bedste til at vejlede ud fra bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 

Husk det er vigtigt at indsende ansøgningen i god tid. I bekendtgørelsen om offentlige forlystelser er der angivet, at politiet senest 4 uger efter ansøgning og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal træffe afgørelse om hvorvidt der kan gives tilladelse til arrangement eller ej. 

Det er ansøgers pligt at indsende alt nødvendig information, før behandlingen af sagen kan påbegynde. 

Vil du ha' vejledningen som PDF? Klik her: 

Lejlighedstilladelse

Ansøger man på et arrangement hvor der serveres alkohol, (øl og bordvine) skal der laves en lejlighedstilladelse. 

Politiet kan udstede en lejlighedstilladelse til alle personer over 21 år, som skønnes egnet til at forestå udskænkningen. Hvis der ud over øl og bordvine også serveres andre stærke drikke (fx cocktails, shots og drinks) skal der medvirke en restauratør, som er ansvarlig for serveringen. 

Man skal derfor gøre sig klart, til hvad og hvordan man ønsker sin lejlighedstilladelse. Der kan dog også gives en lejlighedstilladelse til et firma eller en forening, men der skal være en ansvarlig person, med et CPR-nr. som tilladelsen skal udstedes til.   

Inden du påbegynder ansøgning, er det vigtigt at du har indsamlet alle de ønskede informationer, da du ikke kan sende en halvfærdig ansøgning afsted. 

Informationer om arrangør, kontaktperson, foreninger mm. skal være klar, herudover om der skænkes alkohol og hvilken type, om arrangementer foregår indenfor eller udenfor, om der er offentlig adgang, forventet antal deltagere, hvilken type arrangement det er og hvornår, hvor og hvad tid arrangementet finder sted.

Forlystelser 

Såfremt der er forlystelser i forbindelse med arrangement, er det ens pligt at fremsende dokumenter, tegninger og drift journal på den pågældende forlystelse, som man ønsker at anvende og ansøge politi om tilladelse jfr. forlystelsesbekendtgørelsen. 

  • Man skal være opmærksom på at aktiviteten skal have en godkendt driftsjournal og certifikat fra godkendt tilsynsmyndighed (f.eks. Teknologisk Institut). 

  • Der skal være tegnet en ansvarsforsikring som dækker brugere af aktiviteten ved tilskadekomst, som følge af brug af forlystelsen på arrangement. 

  • Alle nævnte sendes samlet til politikredsens tilladelseskontor med mindre andet er aftalt. 

  • Forsikringspapir på forlystelsen skal følge forlystelsen og være synlige ved gennemgang.

Af forlystelsesapparater er der her tale om hoppeborge, karruseller, tårne, klatrevægge, svævebaner, bungy jump, roterende bar mm.

Det er vigtigt at sige: gør dig overvejelser om hvilke type arrangement du afholder, hvor, hvornår og hvor mange.  Har du modtaget fuldmagt og evt. byggetilladelse og skal der serveres alkohol og evt. stærkere drikke. Og husk altid du kan kontakte Politiet i den kreds, hvor du afholder dit arrangement, og få en forhåndsdialog herom. 

Du finder alle ansøgninger her.

Man skal huske at en tilladelse fra politiet ikke kan stå alene. 

Hvis kommunen ejer arealet, skal man søge om anvendelse af deres areal. Hvis kommunen ikke har givet tilladelse, kan arrangementet ikke afholdes. Hvis det derimod er på et privat areal, kræver det en fuldmagt fra ejeren af arealet. 

Herudover skal Byg og Miljø ansøges hvis der skal opstilles eller bygges scener, podier, bar og boder. 

Du kan læse mere om anvendelse af areal samt byggesager her på vores Videnscenter.


Skrevet af Christina Pries, Event Safety, januar 2022


Vil du ha' vejledningen som PDF? Klik her: 


Event-tilladelser hos politiet
Event Safety, Rådgivningsteamet 5 januar, 2022
Del​
Arkiv