Vejledning: Skilteplaner
En skilteplan er et vigtigt redskab, i den måde du planlægger for hvordan dit publikum skal ankomme til dit arrangement, så smidigt som muligt. Det gør også at publikum er mere positive over deres oplevelse, når de ankommer og når de skal hjem.
8 juni, 2023 af
Vejledning: Skilteplaner
Event Safety, Rådgivningsteamet


Husk skilteplanen

Skilteplaner er ofte noget man overser, man glemmer i sin planlægning og det er ofte først lige op til et arrangement, at bliver gjort opmærksom på manglen, enten via sin kommune eller fra Politi.

Derfor er det vigtigt at du fra start af, husker at gøre dine overvejelser i forhold til om der er behov for en skilteplan. Du kan fx tage fat i din kommune eller politiet og få en vurdering af behovet.

Her ses et eksempel på en skilteplan.

Sørg for at komme godt og tidligt fra start, da der kan være mange forskellige aktører, der skal involveres og en del der skal tages hensyn til, såsom kollektiv trafik, bilister, naboer, virksomheder mm.

Herudover er det også vigtigt, at du forholder dig til området, hvorpå din skilteplan skal virke. Det er nemlig ikke altid den samme aktør, der ejer det areal du ønsker at ansøge om råderet over.

Som hovedregel er det kommunerne der ejer; 

  • De mindre veje
  • Parkområder og stier
  • By veje/byzoner 

Vejdirektoratet ejer følgende områder;

  • Større veje
  • Ringveje 
  • Omfartsveje 
  • Motorveje

Derfor er det vigtigt, at du kommer ud fysisk og ser på omgivelserne, da et kort ikke altid kan vise alt. 

Udfordringer undervejs

Det kan ske, at der er planlagt gravearbejde, vejarbejde eller andet, som giver udfordringer. Herudover, hvis din plan indeholder privat vej, skal du også have fat i kommunen, og der skal ske en nabohøring til dem der bor på vejen. Det tager minimum tager 4 uger. 

Og endnu en krølle på halen: ansøger du om et område/areal tæt på banelegeme, stationer, busterminaler mm, skal du også have fat i Bane Danmark, DSB, lokale/regionale busselskaber.

Uanset hvor mange og hvem du skal have fat i af ovenstående aktører, så vil en forhåndsdialog altid være en god ting. Du skal fortælle dem om dine planer, dit projekt, hvilke veje og områder du påtænker, periode samt have gjort dine overvejelser ift. til en skilteplan der fungerer. 

Tænk også publikumstype ind. 
Skal der anvendes Shuttlebusser, afsætningspladser, ”kiss n ride” mm? 
Er det en koncert for helt unge, som køres af ”mor og far”? 
Ligger P-område langt væk, så tænk shuttlebusser ind.

Hvad skal planen kunne?

Selve skilteplanen skal selvfølgelig være retvisende. En skilteplan er en plan, ud fra trafikanternes syn. Igen, se selv arealet fysisk, stemmer det overens, gå eller kør evt. ruten samt den rute trafikanter skal køre, når dit arrangement er i gang. Det er dem, vores skilteplan skal oplyse.

Du skal huske at indlægge tid til selve planlægningen og tegningerne af din skilteplan, da du kan møde, forskellige krav, fra de forskellige myndigheder. F.eks. hvilke skilte man bruger og hvor og hvordan de sættes op, hvornår de opsættes og nedtages og om nogle evt. skal flyttes undervejs.


Informationsmaterialer til omverdenen

Husk Informationsmateriale/skilte skal sættes op minimum en uge før, som har til formål at give information til trafikanter f.eks. ”lukket pga. arrangement dato/tid/periode xx-xx”.

Din plan/overblik/ kort af areal, med skilte og skilte typer, skal bruges af kommune og samt evt. det firma der sikrer, at skilte opsættes til tiden og korrekt.

Herudover er det vigtig med tydelig kommunikation i form af hjemmeside eller flyers, som omdeles i postkasser til de omkring liggende naboer og virksomheder. Ofte har kommunen en digital løsning til udsending af information til de påvirkede beboere i området. De kan også være behjælpelige med hvor stort et område man skal kommunikere med.

Husk evt. at have parkeringshenvisning med, og sikre at det henviste parkeringsområde kan benyttes. Det er god service og mindsker dårlige situationer med utilfredse trafikanter.


Rigtig god fornøjelse med din skilteplan!

Artikel skrevet af Christina Pries, Event Safety
Juni 2023Vejledning: Skilteplaner
Event Safety, Rådgivningsteamet 8 juni, 2023
Del​
Arkiv