Vejledning om sikkerhed ved større udendørs musikarrangementer
Vejledningen skal give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
1 juni, 2014 af
Justitsministeriet


Vejledningen til arrangører af udendørs musikarrangementer

Formålet med vejledningen er at give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Vejledningen indeholder i kapitel 1 en mere generel beskrivelse af den planlægning, som må foretages med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et sådant arrangement på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, og i tilknytning hertil beskrives i kapitel 2, hvordan en risikoanalyse og sikkerhedsvurdering kan udfærdiges.

Vejledningen indeholder herefter i de øvrige kapitler en nærmere beskrivelse af forhold, som det i almindelighed vil være nødvendigt at inddrage i planlægningen og sikkerheds- og risikovurderingen i forbindelse med afholdelsen af et arrangement.

Hvert kapitel indledes med en punktopstillet oversigt over, hvilke emner der behandles i det pågældende kapitel. Det er derved hensigten, at man som bruger af vejledningen hurtigt kan danne sig et overblik over kapitlets indhold, og at vejledningen derved kan anvendes som opslagsværk under f.eks. planlægningen af arrangementet.

Det skal understreges, at oversigterne ikke er egnet som udtømmende tjeklister for arrangørens planlægning, tilrettelæggelse mv. af et musikarrangement. Oversigterne for hvert kapitel er samlet i bilag 4 bagest i vejledningen.

Sikkerhedsvejledningen indeholder bagest – som bilag 2 og 3 – to eksempler på en skriftlig sikkerheds- og risikovurdering på henholdsvis forholdene omkring en scene og trafikforhold i forbindelse med et musikarrangement. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til arrangører af udendørs musikarrangementer, hvor publikum ikke har faste siddepladser, men kan bevæge sig rundt på det område, hvor arrangementet finder sted, sådan som det f.eks. er tilfældet ved musikfestivaler.

Uanset at vejledningens formål således primært er at kortlægge de risikomomenter, der bør indgå i en sikkerheds- og risikovurdering ved udendørs musikarrangementer, kan vejledningen – eller dele heraf – naturligvis også anvendes i forbindelse med planlægningen og afviklingen af andre typer arrangementer, hvor der er behov for at vurdere, hvordan det pågældende arrangement kan afholdes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Læs hele artiklen her

Læs hele artiklen her                                                      kum.dk 


/
Justitsministeriet 1 juni, 2014
Del​
Arkiv