Guide: håndsprit til events
Vi er vel efterhånden ved at have vænnet os til at skulle have håndsprit i store mængder. Men hvor store mængder må vi have stående? Og er det egentlig i orden, at placere brandfarligt materiale i en flugtvej?
28 marts, 2021 af
Event Safety, Christina Pries


Hent guiden som PDF her         


For at gøre det mere overskueligt at indarbejde håndsprit i den virkelighed, vi alle arbejder i, har vi udarbejdet en lille vejledning.

Tak til beredskabet for sparring i udarbejdelsen af denne skrivelse.


I kølvandet på Corona er der blevet ændret i Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. For §8 betyder det at Stk.2 nu således giver mulighed for at have spritdispensere i flugtveje mv.

§ 8. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i bygningers flugtveje.

Stk. 2. Der kan dog til brug for hånddesinfektion på stedet anbringes håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 liter pr. dispenser i flugtveje, bortset fra trapperum, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder under hensyn til bygningens anvendelse og indretning. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.


Event Safety, Christina Pries 28 marts, 2021
Del​
Arkiv