Viden om - Social vs. fysisk distance
Distance i Covid-19 handler reelt om fysisk, og ikke social, afstand. Denne lille detalje betyder temmelig meget.
18 januar, 2021 af
Event Safety, Sofie Dahl


Er tiden moden til at genoptage dialogen om hvordan vi bør holde afstand? Måske skal vi endda sikre at italesættelsen af ’afstand og ’distance’ bruges, således at det sociale element ikke også begrænses af restriktioner – altså kalde det, hvad det er: ’fysisk distance’.

Over det meste af verden har man brugte udtrykket ’Social distance’ til at beskrive den afstand vi opfordres til at holde i forbindelse med COVID-19 pandemien. I Danmark har det ligeledes bidt sig fast som et udtryk alle kender, og forstår betydningen af.

Hvorfor social distance?

Men hvorfor blev det lige ’social distance’? Det man vil opnå, er jo reelt set fysisk distance. Altså, at holde afstand til hinanden for at forhindre smittespredning. Det allermest essentielle i tiden hvor restriktioner gælder for vores måde at samles, er jo netop at have en social nærhed med hinanden. Ikke fysisk – men socialt.

De to begreber kan godt forenes ved at holde afstand men bevare sociale elementer som samtaler og omtanke for hinanden. Det sociale element er fuldstændig essentielt for mennesker, især i en tid hvor usikkerhed og smittetal er i fokus hele tiden.

Professor i psykologi Jamil Zaki fra Stanford University udtaler i et interview med CNN, at ’social distance’ var det forkerte udtryk til at begynde med:

”’Social distancing’ was the wrong term to begin with. We should think of this time as ’physical distancing’ to emphasize that we can remain socially connected even while being apart." - Jamil Zaki

Særligt interessant ved den danske brug af udtrykket er at man har talt om at stå sammen hver for sig. Her har man fat i noget, der taler til fællesskabet og forsøger at inkludere det sociale aspekt, altså sammenholdet.

Essensen af fællesskab

Fællesskab er så vigtigt for os og derfor kan en sådan italesættelse også hjælpe med at fortælle at man skal samarbejde om dette fælles mål, for at være en del af fællesskabet. Dem der gør noget andet, kan risikere at stå alene og blive holdt uden for. Det kan de fleste sætte sig ind i, og langt hen ad vejen har det da også virket herhjemme.

Måske er tiden moden til at genoptage dialogen om hvorfor vi skal holde fysisk afstand. Måske skal man også sikre at italesættelsen af ’fysisk distance’ bruges, således at det sociale element ikke begrænses af restriktioner - men derimod styrkes.

Vi må finde nye måder hvorpå vi kan trives i en verden hvor COVID-19 også findes.

Download og ta' artiklen med      

Event Safety, Sofie Dahl 18 januar, 2021
Del​
Arkiv