Viden om - Psykologi og fysisk distancering
Viden om social psykologi er en af de grundstenene i crowd safety management, og giver en vigtig forståelse for, hvordan mennesker agerer, når de samles.
18 januar, 2021 af
Event Safety, Sofie Dahl


Viden om social psykologi er en af de grundstenene i crowd safety management, og giver en vigtig forståelse for, hvordan mennesker agerer, når de samles. I en artikel skriver John Drury (University of Sussex), Stephen Reicher (University of St Andrews) og Nick Hopkins (Dundee University) deres overvejelser omkring normer og fysisk distancering i forbindelse med COVID-19. ”A new normal” er omdrejningspunktet for fremover at kunne samles i trygge rammer med andre – både tætte og nye relationer – under hensyn til fysisk distancering.

Hvorfor er fysisk distance svært?

Den fysiske distance, som COVID19-pandemien har krævet af os, er ofte svær at fastholde. Hvorfor? Det skyldes at vi føler os godt tilpas i nærheden af dem vi identificerer os med. Altså dem, vi omtaler som ”vi” og ”os”, vil vi ofte være tættere på. 

Læs research fra Sussex University her

Samarbejde med publikum

Det gode samarbejde og relationer mellem arrangør og publikum har altid været vigtigt, men kan blive endnu vigtigere at forstå og planlægge i fremtiden.

Ved at forstå normer i grupper og forsamlinger, kan man arbejde med at skabe nye – med særlige hensyn til COVID-19 og fysisk distancering. Fra koncert og festivalmiljøerne kender vi alle ønsker om at være tæt sammen med ens egne relationer, og ofte også med nye.

Derfor bringer udtrykket ”fysisk distancering” en hidtil uønsket gæst med til vores arrangementer. Det bør derfor overvejes, hvordan man kan arbejde med at få publikum til at tage idéerne om distancering til sig.

Særligt vigtigt er forståelse for gruppespecifikke normer og forskellene mellem fx festival-publikummer og passagerer på en togstation, da samme tiltag ikke nødvendigvis vil virke begge steder.

Fælles er dog, at opfordringer til ændrede normer med fordel kan have en solidarisk fokus og passe ind i de værdier gruppen allerede har. Det kunne være at her passer vi altid godt på hinanden).

Virkemidler til at ændre adfærd

Der er en række forskellige greb, man kan tage til sig i arbejdet med adfærdsændringer. Særligt relevant er dialogen med opfordringer til at gøre mere af dét man allerede gør rigtigt. Denne dialog vil bedre kunne understøtte ændringer, i forhold til påbud og forbud.

Et andet virkemiddel er at benytte et medlem af publikum til at understøtte og give informationer om nye tiltag. På denne måde betragtes budskabet som gruppens egen stemme, og giver andre mulighed for at involvere sig i udviklingen af de nye normer.

At danne nye normer sammen med sit publikum anses som vigtig del af en tryg genåbning.

Nye normer - det ”nye normal”

At skabe og opfordre til nye normer er essentielt for at håndtere det ”nye normal” som COVID-19 har medbragt. Det indbefatter at man forstår de specifikke værdier og identiteter i en gruppe - og ikke mindst forskellen på grupperne til de forskellige events.

Dét som virker med sportstilhængere virker ikke ikke nødvendigvis med festivaldeltagere.

At arbejde med sit publikum og danne relationer og samarbejde, anses som den vigtigeste faktor i at sikre at samling af mange mennesker kan foregå trygt. Det kræver et godt partnerskab mellem arrangør og deltagere.

     Hent komplet artikel her ​              

Event Safety, Sofie Dahl 18 januar, 2021
Del​
Arkiv