Viden om - DIM-ICE, et værktøj til planlægning
DIM-ICE-modellen er udarbejdet af Dr. Keith Still og benyttes ofte til at afdække risici og indsatser ved komplekse opgaver inden for crowd management.
16 juni, 2020 af
Event Safety, Sofie Dahl


Det kræver desværre blot, at man kigger lidt tilbage i tiden, for at forstå at ulykker sker gang på gang når mennesker samles. Det er ikke deltagernes skyld, men oftest omstændighederne til det arrangement de deltager i. For
eksempel måden det er opbygget fysisk, den information deltagerne får (eller ikke får) samt beslutninger der træffes før og under arrangementet. Nøglen til et trygt arrangement ligger i planlægningen og forståelse for crowd safety
management er særlig relevant her.

De fleste kender til de ulykkelige hændelser ved Love Parade i Duisburg, Tyskland, i 2010. Her omkom 21 mennesker og mere end 500 kom til skade. Retssagen er afsluttet i 2020 og her fandt man, at det ikke var muligt at placere skylden endeligt. I det årelange opklaringsarbejde og retssag, er der blandt andet blevet peget på design af området, den information man både gav deltagere og selv arbejdede ud fra samt den planlægning og samarbejde, der var iblandt arrangør og myndigheder. Uden at gå i dybden med indholdet af retssagen, kan man alligevel godt notere sig at planlægning er ikke en garanti for, at der ikke sker ulykker.

”We learn from history that we do
not learn from history”

- Georg Hegel, filosof

Derfor bør planlægningen af større forsamlinger bør altid indeholde en form for risikoanalyse. Både for at sikre at man får øje på flest mulige risici, men ligeledes for at eliminere eller mitigere dem i videst muligt omfang. I Danmark har vi ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner”, der både nævner risikovurdering i kvantitativ form (med tal) og DIMICE, som er en mere kvalitativ form for analyse.

Keith Still, Marina Papalexi, Yiyi Fan og David Bamford beskriver DIM-ICE, brugen af den og nogle interessante case studies i et akademiske research-projekt. Case studies er fra blandt andet Sydney Olympics project (2000) og Murrayfield stadium project (2018). Læs hele projektet her.

”The paper provides some insight into how the DIMICE
model can be used to aid strategic planning at
major events, assess potential crowd risks and to avoid
potential crowd safety issues.”


Et værktøj til planlægning

DIM-ICE-modellen er udarbejdet af Dr. Keith Still og benyttes ofte til at afdække risici og indsatser ved komplekse opgaver inden for crowd management. Værktøjet kan hjælpe med at simplificere problemstillingerne samt visualisere de forskellige faser i et arrangement ud fra perspektiverne:

/ Indgang (I – Ingress)
/ Cirkulation (C)
/ Udgang (E – Egress) 

For hver af disse faser analyseres herefter Design, Information og Management og herved dannes et overblik over specifikke problemstillinger der knytter sig til denne del af arrangementet.

Man skal simpelthen stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad sker der i forbindelse med indluk, som vedrører design af området.” På denne måde gennemtænkes hele fasen.

Svaret burde lede i retning af at få designet kø-struktur, hvordan den indrettes og hvilke fysiske hjælpemidler, der kan sikre stabilt flow. Ligeledes vil her være overvejelser omkring terrorsikring og meget andet. Typisk får man øje på risici eller udfordringer som man simpelthen ville have overset ellers. Nogle gange kan den umiddelbare idé, slet ikke lade sig gøre - og det fremgår her.
 
Når man efterfølgende kigger på I-perspektivet (information) bør man tænke i retning af hvilke informationer man kan give publikum og hvordan man kommunikerer med dem - fx via skiltning. Sidst men ikke mindst:
M - Management, hvordan håndteres det af medarbejdere, og hvilken ledelsesstruktur egner sig til det. Hvordan modtager man folk, der skal på arbejde og hvordan sikrer man arbejdsmiljøet?

Siden de første versioner af modellen er der kommet meget relevante udbygninger, hvor man blandt andet også kigger på evakuerings-scenarier og dermed tilføjer kolonnen ”Emergency egress”. Ligeledes vil det give mening at tilføje ”Arrival” for at forstå og vurdere deltagernes rejse fra fx en
togstation til arrangementspladsen – altså alt det, der er før man egentlig ankommer på arrangementet.

Hvis man først forstår principperne i DIM-ICE grundmodellen, kan man med fordel udvide til at indeholde flere elementer.

En grundigt gennemarbejdet sikkerhedsplanlægning kan således bygges omkring en DIM-ICE model, eller et andet relevant værktøj.

I Danmark anbefales det i vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner, at man arbejder ud fra ISO 31000 Risk Management, lige som DIM-ICE også nævnes. En kombination af disse to modeller anses derfor for at være en oplagt

Download artiklen og ta' med        

Event Safety, Sofie Dahl 16 juni, 2020
Del​
Arkiv